فانتزی زمان گسست

عنوانفانتزی زمان گسست
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

داستان

ع. ا.

فانتزی

ب. ب.

داستان زمان گسست فانتزی سفر در زمان

منابع

(فانتزی در ادبیات کودکان،‌ ص ۱۸۲) (شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۳۲۴)

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

این گونه از فانتزی میل انسان را به برگشت به گذشته و یا رفتن به آینده را نشان می دهد. فانتزی سفر در زمان، یعنی گسست در زمان حال، حرکت شخصیت به زمان گذشته و آینده و یا شکل های متفاوتی از این سه محور زمان. شخصیت‌های باورپذیر به گذشته دور سفر می‌کنند یا آینده‌ای را که هنوز به حقیقت نپیوسته می‌بیند، برخلاف بسیاری از فانتزی‌های نو که پلی بین دنیای کهن و نو می‌زنند، فانتزی‌های زمان ـ گسست بیش از نیروهای خیر و شر بر پیشرفت‌های انسانی متمرکز است. در این داستان‌ها مشکلات توسط شخصیت‌ها و نه به دست نیروهای فرا طبیعی گشوده می‌شود. نویسندگان بارها شگرد زمان ـ گسست را به کار می‌برند تا به شخصیت‌های‌شان اجازه دهند که به کشف‌هایی درباره‌ی خودشان، خانواده شان یا گذشته دست بزنند. این کشف‌ها معمولاً به شخصیت‌ها اجازه می‌دهند تا درک تازه‌ای از خودشان به دست بیاورند