فارغ التحصیلان مدرسه سعدی اصفهان

فارغ التحصیلان مدرسه سعدی اصفهان
عنوانفارغ التحصیلان مدرسه سعدی اصفهان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۱۹

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه سعدی
منابع

آرشيو موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

ردیف اول نشسته از راست: (۴) عبدالصمد خان
ردیف دوم ایستاده از چپ: (۴): میرزا جهانگیر خانshort url link | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger