عنکبوت زجاجی

عنوانعنکبوت زجاجی
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٢٦ک
پدیدآورندگانمترلینگ, موریس
تاریخ تولد - وفات

١٨٦٢-١٩٤٩

پدیدآورندگان همکاربرزگر, فرامرز
عنوان دیگر

عنوان اصلی: L Araignee de verre

ناشرمعرفت
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه١٣٦ص
اندازه٥/١٤*٨/١٩ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده موریس مترلینگ؛ ترجمه فرامرز برزگر

موضوعادبیات ترجمه, غیرداستان, فرامرز برزگر, کتاب, کتاب علمی, معرفت, موریس مترلینگ
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

مطالبی درباره ی زندگی عنکبوت آبی.bridgemedia | Nike