عمه جان چتر باز(۲)

عنوانعمه جان چتر باز(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگروال, مارسیاسی
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٢
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ و قلم )

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, عمه جان چتر باز, کتاب تصویری, مارسیاسی وال, منابع دیداری
متن کامل
عمه جان چتر باز(۲)