عمه جان چتر باز(۱۲)

عنوانعمه جان چتر باز(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگروال, مارسیاسی
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٢
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ و قلم)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, عمه جان چتر باز, کتاب تصویری, مارسیاسی وال, منابع دیداری
متن کامل
عمه جان چتر باز(۱۲)