عطار، محمد بن ابراهیم

عنوانعطار، محمد بن ابراهیم
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانعطار, محمد بن ابراهیم
تاریخ تولد - وفات

٥٣٧-٦٢٧ ق

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقششاعر / نویسنده
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر, محمد بن ابراهیم عطار, نویسنده
تاریخ نشر

٥٣٧-٦٢٧ ق

متن کامل

محمدبن ابی بکر ملقب به فریدالدین و نامدار به عطار در پایان دوران سلجوقی در شهر نیشابور زاده شد. او داروگر و پزشک بود و به همین سبب او را عطار نامیدند.
عطار در جوانی بسیار سفر کرد. در جریان کار عطاری و در سفرهای خود با صوفیان بزرگ عصر خویش از جمله شیخ نجم‌الدین کبری و مجدالدین خوارزمی آشنا شد...Sports News | Nike