عروسک‌های نمایش کدو قلقلی و دیو

عروسک‌های نمایش کدو قلقلی و دیو
عنوانعروسک‌های نمایش کدو قلقلی و دیو
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۳۵۳

وضعیت رنگ

رنگي

موضوععروسک نمایشی, عکس, کدو قلقلی و دیو (نمایش)
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

سازنده‌ی عروسک‌ها اردشیر کشاورزی