عروسکم، ملوسکم

عنوانعروسکم، ملوسکم
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, روبن,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ٩ ش ٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣١
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر روبن

موضوعادبيات تاليف, پیک کودک, دولت آبادی، پروین, روبن, شعر, مقاله
متن کامل

شعری از زبان یک کودک که برای عروسکش می خواند.