عددآموز

عنوانعددآموز
گونهگنج واژه - تزاروس
ع. ا.

کتاب تصویری

ب. ب.

كتاب اعداد

منابع

شناخت ادبیات کودکان: گونه ها و کاربرد ها، ص ۱۹۹.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

عددآموزها، مانند الفباآموز‌ها، بیشتر برای هدف‌های آموزشی ویژه استفاده می‌شوند. هدف عددآموزها این است که کودکان بتوانند دو چیز همسان هم را به یکدیگر مربوط سازند و اعداد را به ترتیب، از یک تا ده بشمارند. برای این منظور در عددآموزها باید عددها و اجسام مربوط به آن قابل تشخیص باشند. عددآموزهای خوب برای کودکان کم سن و سال معمولا یک عدد بزرگ را همراه با واژه‌ی آن عدد و به تعداد آن، اشیایی را در یک صفحه یا دو صفحه روبه‌روی هم نشان می‌دهند. عدد مورد نظر باید کاملا روشن باشد. برای نمونه، ستاره‌ای که دارای پنج پر است، تصویر مناسبی برای نشان دادن عدد ۵ نیست، زیرا بچه‌ها متوجه نمی‌شوند که منظور عدد یک نیست بلکه عدد ۵ است.