عبداللّه ابن مقفع

عنوانعبداللّه ابن مقفع
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٧٤ک
پدیدآورندگانلعل, حسین
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۲۲ص
اندازه۵/۲۴*۱۸ س.م
پدیدآورندگان

حسين لعل

موضوعادبیات تالیف, پدیده, حسين لعل, سرگذشتنامه داستانی, کتاب
گروه سنی(د)
عنوان کوتاهنام آوران ايران
متن کامل

شرح‏حال ابن مقفع نویسنده، اوضاع اجتماعى و سیاسى ایران در زمان او، روحیات و اخلاقیات ابن مقفع و ماجراى کشتن او.Nike sneakers | Nike Shoes