عباس یمینی شریف

عنوانعباس یمینی شریف
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۱۱*۱۶
موضوعشاعر, عکس, مدرسه روش نو, نویسنده
منابع

مجموعه خانواده عباس یمینی شریف

متن کامل

عباس یمینی شریف در دفتر مدرسه روش نوNike sneakers | New Releases Nike

عباس یمینی شریف