عباس یمینی شریف

عباس یمینی شریف
عنوانعباس یمینی شریف
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۳۵۴

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۵⁄۱۶*۵⁄۲۱
موضوعشاعر, عکس, مدرسه پسرانه, مدرسه روش نو, مدرسه غیر دولتی, نویسنده
منابع

مجموعه خانواده عباس یمینی شریف

متن کامل

امتحانات پنجم ابتدائی حوزه روش نو در خردادماه ۱۳۵۴latest Nike Sneakers | Men's Footwear