عباس یمینی شریف (جوانی)

عنوانعباس یمینی شریف (جوانی)
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۲
تاریخ نشر

۱۳۳۲

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۴*۶
موضوعشاعر, عکس, نویسنده
متن کامل

مجموعه خانواده یمینی شریفjordan release date | Nike

عباس یمینی شریف