طوطی سبز هندی

عنوانطوطی سبز هندی
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٢٣ک
پدیدآورندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

عنوان فرعیدفتر اول برای کودکان ٥ تا ٧ سال
ناشرتوکا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٦٣ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

محمود کیانوش

موضوعادبیات تالیف, توکا, شعر فارسی, کتاب, مجموعه ها, محمود کیانوش
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٧٥ریال

عنوان کوتاهتوکا؛ ٩: باغ شعر کودک: دفتر اول
تیراژ٥٥٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۲۹ شعر، شامل: دویدم و دویدم؛ طوطى سبز هندى؛ میو، میو؛ و....Sports News | Sneakers