طرح سایه‌وار

عنوانطرح سایه‌وار
گونهگنج واژه - تزاروس
ا. ر.

تصويرگري

ب. ب.

سيلوئت

منابع

رويين پاكباز. دايره المعارف هنر، ص ۳۴۹-۳۵۰.

سال انتشارنوشته شده
متن کامل

اصطلاحی که به تصویرهای تک رنگ، دو بعدی و دارای مرز مشخص و صریح (به صورت تیره بر زمینه‌ی روشن یا برعکس) اطلاق می‌شود.Authentic Sneakers | Sneakers