طالبوف، عبدالرحیم بن ابوطالب

عنوانطالبوف، عبدالرحیم بن ابوطالب
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانطالبوف, عبدالرحیم بن ابوطالب
تاریخ تولد - وفات

١٢١٣-١٢٨٩

سال آغاز۱۲۸۹
زبان انتشارفارسی
نقشنویسنده
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, عبدالرحیم بن ابوطالب طالبوف, نویسنده
تاریخ نشر

١٢١٣-١٢٨٩

متن کامل

عبدالرحیم طالبوف، در کوی سرخاب تبریز به دنیا آمد. پدرش ابوطالب، درودگر تهیدستی بود. عبدالرحیم در ۱۶ سالگی تبریز را ترک کرد و به تفلیس که کانون انقلاب و اندیشه‏های نو بود، رفت. در آنجا زبان و ادبیات روسی و برخی از رشته‏های دانش جدید را فراگرفت. چندی بعد به تمرخان شوره، مرکز داغستان رفت...trace affiliate linkNike