ضرورت تامین آب بهداشتی برای دانش آموزان

عنوانضرورت تامین آب بهداشتی برای دانش آموزان
گونهسند
فرستندهاداره بلدیه طهران (وزارت خانه),
گیرندهوزارت علوم (وزارت معارف و اوقاف),
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۲۹۲
تاریخ نشر

۲۴جمادالاول ۱۳۳۲ق=(۱۲۹۲ش.)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۲ص
موضوعاداره بلدیه طهران (وزارت خانه ), سند, منابع نوشتاری, وزارت علوم (وزارت معارف و اوقاف )
متن کامل

ابراز نگرانی بلدیه تهران درباره آب مصرفی مدارس وتوجه دادن به آلوده بودن آب مصرفی مدارس به دلیل استفاده ازآب های آب انبارها وحوض ها که بیماری حصبه را ایجاد می کند وتقاضا از وزارت علوم برای برنامه ریزی مقابله با این مشکل .درپاسخ وزارت معارف به بلدیه اشاره ای به تشکیلات صحی مدارس وادره تفتیش شده است.latest Running Sneakers | Yeezy Boost 350 Trainers