ضرب ‏المثلها

عنوانضرب ‏المثلها
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٦٠ک
پدیدآورندگانمحسن,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

پدیدآورندگان همکارمرسده,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه١٥٧ ص
اندازه۲۴*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده و ترجمه از مرسده

موضوعادبیات تالیف, پدیده, حکایت ها, ضرب المثل, کتاب, محسن رمضانی, مرسده
گروه سنی(د،ه)
بهاء

١٠٠ریال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ٢٠
متن کامل

شرحى درباره ى ضرب المثل‏ها و چگونگى به وجود آمدن آن ها به همراه حکایت و منشا پیدایش هر یک از ضرب المثل‌ها.affiliate tracking url | jordan Release Dates