صنعتی، مهدخت

عنوانصنعتی، مهدخت
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانصنعتی زاده کرمانی, مهدخت
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۲

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقشنويسنده، مترجم، سردبير پيك دانش‌آموز و عضو شوراي نويسندگان نشريه‌هاي پيك
موضوعسرگذشتنامه, مهدخت صنعتی
تاریخ نشر

۱۳۱۲

متن کامل

مهدخت صنعتی در سال ۱۳۱۲ در تهران زاده شد. شش ماهه بود که پدر و مادرش از هم‌ جدا شدند. مادرش به اصفهان رفت و در آنجا کودکستان‌ شاهپور را بنیان گذاشت که نخستین کودکستان اصفهان بود.
صنعتی شش ساله بود که به اصفهان رفت. در آن جا پیش مادربزرگش زندگی می‌کرد. صنعتی می‌گوید:" مادربزرگم با ‌قصه‌هایش دنیای مرا ساخت. او به من یاری داد تا تخیلم را هر چه بیشتر در دامن این قصه‌ها گسترش بدهم"‌. او در اصفهان به کودکستان مادرش می‌رفت. کلا‌س اول و دوم دبستان را در اصفهان گذراند.
در کودکستان شاهپور او هم شاگرد بود و هم کمک مربی. تا کلا‌س ‌۶ ابتدایی که در اصفهان ماند، همیشه به مادرش در کودکستان کمک می‌کرد.
صنعتی مدرک ششم دبستان را که گرفت به تهران آمد. مادرش در تهران کودکستان رستم‌آبادیان را بنیاد گذاشت. از همان دوره، از راه کودکستان رستم‌آبادیان و دیگر ارتباط‌‌هایی که مادرش داشت، با جبار باغچه‌بان و فضل‌الله مهتدی (صبحی) آشنا شد.
صنعتی برای تحصیلا‌ت عالی به انگلستان رفت، رشته رادیولوژی را برگزید. اما وقتی مادر شد، به سبب نگرانی از تأثیر رادیواکتیو روی جنین، این رشته را کنار گذاشت و لیسانس ادبیات انگلیسی و فوق‌لیسانس در مشاوره و راهنمایی‌ گرفت. از انگلستان به آلمان رفت و پس از مدتی به ایران بازگشت. به سبب علا‌قه‌ای که به کار کودکان داشت، همکاری خود را به عنوان نویسنده و مترجم با ‌ آغاز کرد ....Nike air jordan Sneakers | adidas