صدای زن در فضای قصه های بهرنگی

عنوانصدای زن در فضای قصه های بهرنگی
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠٩٣٣
نویسندگانمهدیان, نیلوفر
ناشرکتاب ماه کودک و نوجوان
سال تولد۱۳۸۳
تاریخ نشر

٣١ تیر ١٣٨٣

شماره

س ٧ ش ٩ (٨١)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١٣-١١٦
موضوعصمد بهرنگی, کتاب ماه کودک و نوجوان, مقاله, مهدیان، نیلوفر, نقد ادبی
متن کامل

نقد و بررسی آثار صمد بهرنگی از دیدگاه حضور زن و نقش زن در این آثار.Buy Kicks | New Balance 991 Footwear