صبا

عنوانصبا
گونهنشریه
پدیدآورندگانپاینده, احمد, احمدی, حمید
ناشرحزب مردم
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۲
تاریخ نشر

١٣٢٢-١٣٣٠

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس (سیاه و سفید )

اندازه٢١* ٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: احمد پاینده؛ سردبیر: حمید احمدی

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشاردو هفته یكبار
بخش کودکان

داستان كودك

موضوعاحمد پاینده, حمید احمدی, صبا, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه سازمانی, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ١٣٢٥: س ٤: ٧-٩، ١١-١٢، ١٨، ٢٦-٢٩، ٣٢-٣٣. ١٣٢٦: س٥: ٧-١٠، ١٣٢٧: س ٧: ٥، ٢٦، ٢٨-٣٣

یادداشت ها

وابسته به: حزب مردم

متن کامل

مجله‌ی سیاسی، اجتماعی، ادبی، هنری، علمی... صبا از جمله نشریه‌های سرگرم کننده‌ی خانوادگی بود که همه‌ی اعضای خانواده را سرگرم می‌کرد و به مخاطب کودک نیز توجه داشت. ...Buy Kicks | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp