صادق هدایت در کودکی

صادق هدایت در کودکی
عنوانصادق هدایت در کودکی
گونهعکس
سال انتشار۱۲۸۸
تاریخ نشر

(۱۲۸۸)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, صادق هدایت, عکس
منابع

WWW.sadegh-hedayat.mihanblog.com

متن کامل

صادق هدایت در هفت سالگی به همراه عیسی برادر بزرگتر (سمت راست) و محمود برادر دیگرش (سمت چپ) در خانه‌ی پدریRunning sneakersJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%