ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ آب‌ و ه‍وا

عنوانش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ آب‌ و ه‍وا
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۳۰۳ک
پدیدآورندگانبانسل, جورج
پدیدآورندگان همکارپی, جورج, پروین‌ ابوال‍ضیاء,, بدره ای, فریدون
ناشرام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ طلای‍ی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه۴۸ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۲۷س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ ج‍ورج‌ ب‍ان‍س‍ل‌؛ ن‍ق‍اش‌ج‍ورج‌ پ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍روی‍ن‌ اب‍وال‍ض‍ی‍اء؛ زی‍رن‍ظر ف‍ری‍دون‌ ب‍دره‌ای‌

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, پ‍روی‍ن‌ اب‍وال‍ض‍یاء, پروین‌ ابوال‍ضیاء, ج‍ورج‌ ب‍ان‍س‍ل‌, جورج‌ بان‍سل‌, ج‍ورج‌ پ‍ی‌, جورج‌ پی‌, غیرداستان, ف‍ری‍دون‌ ب‍دره‌ای‌, فریدون‌ بدره‌ای‌, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور ، نقاشی(رن‍گ‍ی‌، س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۲۱ ريال شميز و ۱۲۰ ريال ‏لوكس

عنوان کوتاهع‍ل‍م‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌؛ ۲
متن کامل

مطالبى درباره تاثیر آب و هوا بر زندگى انسان، چگونگى پیدایش فصول، ابر، باد، مه و ....Nike Sneakers | Women's Nike Superrep