شیر

عنوانشیر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٩٥ک
ناشربی تا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه١٥*٢٣ س.م
موضوعادبیات ترجمه, بی تا, کتاب
گروه سنی(الف)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

عنوان کوتاهکتابهای علمی برای بچه ها؛ ٣
متن کامل

آشنایی با جانوران شیرده، چگونگی دوشیدن شیر و فرآورده های شیر.Nike sneakers | Nike sneakers