شهر قصه قدمی بزرگ در راه تآتر مردمی

عنوانشهر قصه قدمی بزرگ در راه تآتر مردمی
گونهمقاله
نویسندگانابراهیمی, نادر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۴-۱۳۸۷

ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, مفید، بیژن, مقاله, نادر ابراهیمی
متن کامل

بررسی فعالیت های بیژن مفید که اولین قدم برای نجات تأتر توده‌ای را با شهر قصه برداشت و اشاره به دلایل موفقیت او در کارش.