شهرفرنگ

شهرفرنگ
عنوانشهرفرنگ
گونهعکس
عکاسمقیمی, حسن
تاریخ تولد - وفات

۱۳۳۲-

سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوعحسن مقیمی, شهرفرنگ, عکس
منابع

مجموعه شخصی مرتضی بخردی. گالری کلاسیک اصفهان

متن کامل

تصویری از یک شهر فرنگ. (کودکان در حالی که از دریچه این دستگاه به تصویرها خیره می‌شدند، شهر فرنگی قصه‌ای را برای آنها روایت می‌کرد)