شنگول و منگول (۹)

عنوانشنگول و منگول (۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمحمدصانعی,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٩
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣*٥/٥س.م.
موضوعتصویر, تصویر کتاب, شنگول و منگول, کتاب مصور, محمد صانعی, منابع دیداری
متن کامل
شنگول و منگول (۹)