شمه ای از تحولات تاریخ فرهنگ ایران

عنوانشمه ای از تحولات تاریخ فرهنگ ایران
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله وضعیت فرهنگ و کسب علم و دانش را از قرون پیش در ایران بررسی می کند تا زمان فعلی و بصورت فهرست‌وار آنچه را میان ایران و کشورهای غربی طی سه قرن گذشته و نیز از تواریخی که نمودار تحولات فرهنگی ما است مطالبی بیان می دارد