شعر برای کودکان

عنوانشعر برای کودکان
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشرآینده
سال تولدنوشته شده
تاریخ نشر

[؟۱۳۶]

شماره

س ۱۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۰۷-۷۲۵
موضوعخاطرات, عباس یمینی شریف
متن کامل

شرح خاطرات کودکی و تحصیل در مکتب‌خانه و مدرسه و چگونگی آشنایی با شعر و علاقه‌مند ‌شدن به آن، فعالیت‌های دوره‌ی بزرگسالی، انگیزه در سرودن شعر برای کودکان،‌ موضوع و زبان شعرهای این شاعر.bridgemedia | Air Jordan