شالوده آموزش‌های اخلاقی در ایران باستان

عنوانشالوده آموزش‌های اخلاقی در ایران باستان
گونهمقاله
نویسندگانرهنما, هوشنگ
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰-۱۲
موضوعپیامبر ایرانی, تربیت اخلاقی, زردشت, مقاله, مکتب مام, هوشنگ رهنما
متن کامل

بررسی آموزش‌ های اخلاقی در گاه‌ های زردشت.