س‍ن‍گ‍ه‍ا را ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌

عنوانس‍ن‍گ‍ه‍ا را ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌
گونهکتاب
پدیدآورندگانکرماک, ماری بل
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۲-

پدیدآورندگان همکارهامبارچیان, نازار
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۹۲ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

اث‍ر ام‌. ب‍ی‌. ک‍رم‍اک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ازار ه‍ام‍ب‍ارچ‍ی‍ان‌

موضوعادبیات ترجمه, ام‌. ب‍ی‌. ک‍رم‍اک‌, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, گوتنبرگ, ماری پل كرماک, ن‍ازار ه‍ام‍ب‍ارچ‍ی‍ان‌, ن‍ازار ه‍ام‍ب‍ارچ‍ی‍ان
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی (س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۲۵ ريال

عنوان کوتاهع‍ل‍م‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
متن کامل

روش جمع آوری سنگ‌های گوناگون همراه با توضیح درباره ی چگونگی شناختن آن‌ها، ویژ گی‌ها و محل پیدا کردن هر یک.Running sneakers | Air Jordan Release Dates 2020