س‍م‍ی‍ن‍ار ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ ، اص‍ف‍ه‍ان‌

عنوانس‍م‍ی‍ن‍ار ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ ، اص‍ف‍ه‍ان‌
گونهسند
شماره دسترسی۲۱۲ت‌
فرستندهبازرگان, زهرا
گیرندهآهی (ایمن), لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۶
تاریخ نشر

۱۴اردیبهشت ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعزهرا بازرگان سرپرست دبستان و مدرسه راهنمایی دانشگاه اصفهان, سند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

دعوت از ل‍ی‍ل‍ی‌ آه‍ی‌ (ای‍م‍ن‌)، توران میرهادی ونادرابراهیمی برای شرکت درسمینار وجلسات گفت وگو درباره ادبیات کودکان در س‍م‍ی‍ن‍ار ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌.