س‍رگ‍ذش‍ت‌ گ‍ان‍دی‌

عنوانس‍رگ‍ذش‍ت‌ گ‍ان‍دی‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۵۱ت‌
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهجعفری, محمد رضا
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۳
تاریخ نشر

۱۷خرداد۱۳۵۵

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعسند, لیلی آهی (ایمن‌), محمد رضا جعفری ( موسسه انتشارات امیر کبیر ), منابع نوشتاری
متن کامل

درخ‍واس‍ت‌ ‌ ۲۰ ن‍س‍خ‍ه‌ از ک‍ت‍اب‌ " س‍رگ‍ذش‍ت‌ گ‍ان‍دی"‌ ترجمه علی شریفی از انتشارات امیرکبیر ک‍ت‍اب‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ س‍ال‌ ۱۳۵۴ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ب‍ی‍ش‍ت‍ر در گروه های بررسی شورای کتاب کودک ،پاسخ انتشارات امیرکبیروارسال ۲۰جلد از کتاب "سرگذشت گاندی" به وسیله شورا وبه درخواست امیرکبیربه کتابخانه های مدارس .Sportswear free shipping | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify