سینمایی سالم برای بچه ها

عنوانسینمایی سالم برای بچه ها
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۵۲

شماره

س۶ ش۱۶۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآیندگان, فستیوال تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (اولین: ۱۳۵۲: تهران), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری جشنواره‌ ی تابستانی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۳۱ خرداد تا ۲ شهریور در پارک نیاوران و اشاره به برنامه‌هایی که در آن اجرا خواهد شد.