سکه

عنوانسکه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٣٧ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٥٦ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, ترجمه حسین عطائی آشتیانی, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی, کتاب علمی, لیدى بریجیت هوراینا پلاودن, مولی بریرلی
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى، سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهكتابهاى مرجع؛ ٢٧
متن کامل

مطالبى درباره ی تاریخچه ی پیدایش سکه، چگونگى ضرب، گردآورى، جست و جو، ویژگی هاى سکه‏هاى گوناگون، توضیحى درباره نشانه هاى روى سکه‏ها.best Running shoes | Nike