سومین نمایشگاه کتاب کودکان

عنوانسومین نمایشگاه کتاب کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۷۷م
ناشرکتابهای ماه
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

تیر و مرداد ۱۳۳۹

شماره

س ۴ ش ۴و۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۰۵]-۳۱۱
موضوعکتاب های ماه, مقاله, نمایشگاه کتاب کودکان (سومین: ١٣٣٩: تهران), نمایشگاه ها
متن کامل

بررسی کوتاهی از اولین و دومین نمایشگاه های کتاب کودکان که به ترتیب در سال های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ برگزار شدند. سپس بررسی اهداف نمایشگاه سوم و معرفی هر یک از غرفه های آن به همراه شرح کوتاهی از بازدیدها و برنامه های انجام شده در نمایشگاه سوم. در پایان از مراکزی که در برگزاری این نمایشگاه همکاری داشته اند نام برده و تشکر شده است.
سومین نمایشگاه از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ خرداد ۱۳۳۹ در دبستان و کودکستان فرهاد و پس از ان از ۱۸ تا ۲۳ تیر در دانشسرای عالی تهران برگزار شد.Best Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger