سوادآموزی در خدمت آموزش مداوم

عنوانسوادآموزی در خدمت آموزش مداوم
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۵۳

شماره

س۴ ش۱۷۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, سوادآموزی, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله
متن کامل

بحث وبررسی درباره مسئله سوادآموزی باتوجه به سه اصل تحصیل حق مسلم هر فرد اجتماع ، توسط دانش و فنون مختلف و افزایش داوطلبان فرا گرفتن رشته های مختلف علوم و صنایع ، عدم امکان استقلال سیاسی و اقتصادی بدون سرمای هگذاری دقیق با درنظر گرفتن بذل توجه ویژه به کودکان بی سواد خارج از مدرسه و مبارزه با بی سوادی در سه قالب : ۱ ـ در قالب صددرصد رسمی برای کودکانی که به سن تحصیل می رسند ، ۲ ـ کودکان محروم مانده از تحصیل . ۳ ـ آموزش بزرگسالان .Sneakers Store | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp