سنگواره چیست؟

عنوانسنگواره چیست؟
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٤٢ک
پدیدآورندگانمی, جولیان
پدیدآورندگان همکارزالینجر, جین, تمبرچی, فاطمه
ناشرکتیبه
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣١ص
اندازه٥/١٩*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته جولیان می؛ نقاش جین زالینجر؛ ترجمه فاطمه تمبرچی

موضوعادبیات ترجمه, جولیان می, جین زالینجر, غیرداستان, فاطمه تمبرچی, کتاب, کتاب علمی, کتیبه
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، رنگی (سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهعلم برای نوجوانان؛ ١
متن کامل

مطالبی درباره ی چگونگی تشکیل سنگ و تبدیل گیاهان و جانوران به سنگواره.Running sneakers | Men Nike Footwear