سنگتراش و قصه سلطان جمجمه ...(۷)

عنوانسنگتراش و قصه سلطان جمجمه ...(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتاج بخش, محسن
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٢ق/(١٣٠٢)ش

شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٨*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تاجبخش, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, سنگتراش و قصه سلطان جمجمه..., کتاب مصور, محسن, محسن تاجبخش, منابع دیداری
متن کامل
سنگتراش و قصه سلطان جمجمه ...(۷)