سنجش علاقه دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون

عنوانسنجش علاقه دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون
گونهپایان نامه
پدیدآورندگاناقتداری, احمد, خدامی, عباس, ظهیری, داراب, محمودی, حسین, ابوالفتح, مهین
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشسرای عالی
سال انتشار۱۳۵۱
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵۸ص.
پدیدآورندگان

نگارش احمد اقتداری نائینی، عباس خدامی، داراب ظهیری، حسین محمودی؛ استاد راهنما مهین ابوالفتح

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیمشاوره و راهنمایی
موضوعاحمد اقتداری نائینی, استاد راهنما مهین ابوالفتح, اوقات فراغت, پایان نامه, تلویزیون, حسین محمودی, داراب ظهیری, عباس خدامی, منابع نوشتاری, نظام‌ آموزشی
متن کامل

بررسی میزان علاقه‌ی دانش آموزان دختر و پسر به برنامه های تلویزیون و رابطه‌ی اوقات فراغت با نظام آموزشی با استفاده از پرسشنامه برای پی بردن به علائق و استعدادهای دانش آموزان.