سمینار روانی و تربیتی کودکان و نوجوانان

عنوانسمینار روانی و تربیتی کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۷، ۳۸-۴۱، ۴۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآصفه آصفی, انجمن ملی اولیا و مربیان ایران, سخنرانی ها, مقاله, مکتب مام
متن کامل

گزارشی از سخنرانی آصفه آصفی درباره کودکان در دوران قدیم و جایگاه خانواده نزد ایرانیان و اشاره به فلسفه تشکیل انجمن اولیا و مربیان .short url link | Nike Running