سفر با تور

عنوانسفر با تور
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٠٥ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٦-١٣٦٨

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٨٧ ص
اندازه١٤*٢١س.م.
پدیدآورندگان

سروده عباس یمینی شریف

موضوعادبیات تالیف, پدیده, شعر, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی شعر، شامل‌: نامه خواستگار؛ دست بردار؛ دوشیزه محبوب من؛ و ...Nike air jordan Sneakers | Nike