سعدی، مصلح بن عبدالله

عنوانسعدی، مصلح بن عبدالله
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانسعدی, مصلح بن عبدالله
تاریخ تولد - وفات

-٦٩١؟ق

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقششاعر
موضوعسرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر, مصلح بن عبدالله سعدی
تاریخ نشر

-٦٩١؟ق

متن کامل

ابوعبدالله مشرف بن مصلح شیرازی نامدار به سعدی، گویا در سال ۵۸۰ یا ۶۰۰ هجری، در شهر شیراز زاده شد. پدرش از وابستگان اتابک سعدبن زنگی بود که شاعر تخلص خود را از نام او گرفته است. سعدی در نوجوانی پدر و مادرش را از دست داد و در سوگ آن‌ها شعرهای زیبایی سرود.
او نخست در زادگاه خود شیراز به تحصیل ‌پرداخت و در آموختن از خود پشتکار بسیار نشان داد. در پی یورش خوارزمشاه و مغولان به شیراز، در ۱۲ سالگی به بغداد رفت...Best Sneakers | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE