سدهای ایران

عنوانسدهای ایران
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٥٩ک
ناشروزارت آموزش و پرورش، دفتر برنامه ریزی آموزش ابتدایی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه١٧ص
اندازه١٤*٥/٢١ س.م
موضوعادبیات تالیف, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (سياه و سفيد)

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای خواندنی برای دانش آموزان دبستان؛ ٤
متن کامل

تاریخچه سدسازى در ایران و موقعیت سدهاى مختلف و زمان ساخته شدن آنها از ابتدا تا سال ۱۳۵۱.Asics shoes | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases