سخنرانی پرورشی و نمایش فیلم در مدارس و مؤسسات اجتماعی

عنوانسخنرانی پرورشی و نمایش فیلم در مدارس و مؤسسات اجتماعی
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۹-۸۰
موضوعانجمن ملی اولیا و مربیان ایران, مقاله, مکتب مام, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش فعالیت‌های کارشناسان و نمایندگان انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران در مدارس و مؤسسات فرهنگی و اجتماعی، همچون سخنرانی‌ها، نمایش فیلم و پخش انتشارات انجمن در مدرسه‌‌های گوناگون از جمله مدرسه پاکستانی‌ها ، مدرسه صدیقه دولت‌آبادی ، مدرسه ایران و سوئیس و چند مدرسه دیگر.Authentic Nike Sneakers | 『アディダス』に分類された記事一覧