ستارگان

عنوانستارگان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٢ک
پدیدآورندگانرونان, كالین
تاریخ تولد - وفات

۱۹۲۰- ۱۹۹۵

عنوان دیگر

عنوان اصلی: [ The Stars ]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٣٠ ص
اندازه۲۵*۲۰ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده کولین - ا. رونان؛ نقاش دوید. هاردی؛ مترجم فرج الله خداپرستی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, كالین رونان
گروه سنی(د - ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى با تک رنگ قهوه ایی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهسرى پژوهش
متن کامل

مطالبى درباره ی خورشید، منظومه ی شمسى، سیارات و ستاره هاى بزرگ و کوچک.buy footwear | Nike Air Max 270