سالی که گذشت

عنوانسالی که گذشت
گونهمقاله
نویسندگانمرتضوی برازجانی, اسماعیل
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۲۱
موضوعاسماعیل مرتضوی برازجانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

نگارندة مقاله با توجه به تعریفی که از تعلیم و تربیت بیان کرده این سؤال را می‌پرسد که چقدر پیشرفت دراین یک سال در آموزش ما ایجاد شده است و تا حدودی خود پاسخ می‌گوید و از معلمین و دانش‌آموزان می‌خواهد که هریک وظایف خود را انجام دهند .