ساختن اسباب‏ بازى با پلاستیک

عنوانساختن اسباب‏ بازى با پلاستیک
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨١٣ک
پدیدآورندگانریکلی, السی
پدیدآورندگان همکارعقدائی, گیتا
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۲ ص
اندازه٢٠*۲۰ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی السی ریکلی؛ ترجمه گیتا عقدائی

موضوعادبیات ترجمه, السى ریکلى, پدیده, غیرداستان, کتاب, کتاب هنر, گیتا عقدائی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

توضیح روش ساخت جانوران پلاستیکى، مانند: هشت پا، ماهی، قورباغه، و....Running sport media | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify