ساختمان یک باب دبستان در شهرستان اردبیل

عنوانساختمان یک باب دبستان در شهرستان اردبیل
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۱-۵۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

گزارشی است در مورد دبستان صفویه که در اردبیل به همت و کمک مردم خیّر ساخته شده ویژگی ها وابعاد هریک از کلاس ها و موقعیت فعلی مدرسه را نوشته‌اند .Sports Shoes | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp