ساختمان مدارس

عنوانساختمان مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۹ تیر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۴۳ (۱۳۲۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعتجهیزات رفاهی, ساختمان های آموزشگاهی, کوشش, مقاله
متن کامل

نکاتی درباره ی ویژگی های ساختمان یک مدرسه ی مناسب برای بهبود وضعیت تهویه و تأمین امکانات رفاهی برای آسایش و سلامت دانش آموزان.